Generalforsamling

Generalforsamling

Foreningen Sol over Stevns indkalder hermed til afholdelse af ordinær generalforsamling for alle medlemmer.

Generalforsamlingen er fastlagt til:

Torsdag den 10. juni 2021 kl. 20 i mødelokale 2 i Strøby Idrætscenter

Dagsorden

Til punkt 6:

Formand Pernille Worm (ikke på valg – valgt for 2 år i 2020)

Næstformand Mette Lerdorf (ikke på valg – valgt for 2 år i 2020)

Kasserer Conni Olsgaard (på valg – modtager genvalg – valgt for 2 år i 2019)

Bestyrelsesmedlem Egon Wille (på valg – modtager genvalg – valgt for 1 år i 2020)

Bestyrelsesmedlem Bo Albin (på valg – modtager genvalg – valgt for 1 år i 2020)

De to bestyrelsesposter som hidtil har været valgt for en 1-årig periode, skal fremadrettet vælges for en 2-årig periode. Således vælges 3 medlemmer for en 2-årig periode i ulige år, og 2 medlemmer vælges for en 2-årig periode i lige år jf. vedtægterne.

Eventuelt ønskes der også valg af 1-2 suppleanter, som vælges for en 1-årig periode.

Generalforsamlingen forventes afholdt ved fysisk fremmøde. Aht. overholdelse af myndighedernes retningslinjer bliver mødet afholdt med tilmelding.

Tilmelding til Conni Olsgaard på e-mail conni.lars@privat.dk

Strøby Egede, den 20. maj 2021
Bestyrelsen

Vi ses 11. juni 2022

Lendrumvej 3, 4671 Strøby
på banerne ved Strøby Idrætscenter