Sol over Stevns I Musik- og markedsdag 14. juni 2025 I Strøby Idrætscenter

Generalforsamling

Sol over Stevns

Foreningen Sol over Stevns indkalder hermed til afholdelse af ordinær generalforsamling for alle medlemmer.

Generalforsamlingen er fastlagt til:

Den 28. februar 2024 kl. 18.00 i Strøby Idrætscenter

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af dagsorden – indkaldes via hjemmesiden og Facebook
5. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab og budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formand Pernille Worm valgt for 2 år – på valg 
Næstformand Mette Lerdorf valgt for 2 år – på valg
Kasserer Conni Olsgaard valgt for 2 år 
Bestyrelsesmedlem Egon Wille valgt for 1 år – på valg 
Bestyrelsesmedlem Bo Albin valgt for 1 år – på valg
Suppleant Lars Nielsen for 1 år – på valg
Suppleant Johnny Jeppesen for 1 år – på valg

7. Valg af bilagskontrollant

Lene Jakobsen valgt for 1 år på valg 

8. Eventuelt

Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Strøby Egede, den 29. januar 2024

Bestyrelsen

Generalforsamling

Sol over Stevns Støtteforening

Foreningen Sol over Stevns Støtteforening indkalder hermed til afholdelse af ordinær generalforsamling for alle medlemmer.

Generalforsamlingen er fastlagt til:

Lørdag den 14. april 2023 kl. 15 i Strøby Idrætscenter

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen efter reglerne i § 8: 

Formand Trine Kirchhof Schreiner – på valg. Modtager genvalg (valgt for 2 år i 2021)
Sekretær Camilla Larsen – ikke på valg (valgt for 2 år i 2022)
Kasserer Lene Haugaard Jakobsen – ikke på valg (valgt for 2 år i 2022)

Bestyrelsesmedlem Dorte Rasmussen – ikke på valg (valgt for 2 år i 2022)
Bestyrelsesmedlem Nadia Berner – på valg (valgt for 2 år i 2021)

7. Valg af 1 revisor
8. Eventuelt

Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Strøby Egede, den 15. marts 2023

Bestyrelsen